Help talk:Extension:Translate/Translation memories/cs

About this board

ENeRZet (talkcontribs)

Je i v originále nezvykle umístěný. Bývá vpravo nahoře.

Reply to "rámeček vpravo dole"

V rámečku You must use the key <code>TTMServer</code> as the array index to

1
ENeRZet (talkcontribs)

Poslední věta není připravena k překladu

Reply to "V rámečku You must use the key <code>TTMServer</code> as the array index to"
There are no older topics