Help talk:Deletion and undeletion/cs

Jump to navigation Jump to search

About this board

Překlad Help:Deletion and undeletion ukončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad Help:Deletion and undeletion ukončen"
There are no older topics