Jump to content

Help:VisualEditor/Instrukcja/Szablony cytowania

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide/Citation templates and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

To jest instrukcja dodawania przypisów na wiki, gdzie skonfigurowano lokalnie obecne szablony cytowania, ale bez skonfigurowanej usługi Citoid.

Pasek narzędzi

Zrzut ekranu: pasek narzędzi edytora wizualnego
Pasek narzędzi edytora wizualnego pojawia się na górze ekranu przy rozpoczęciu edycji.
Menu Przypis: Menu lub przycisk "Przypis" służy do dodawania przypisów. Wszystkie projekty mają dostęp do formatowania "Zwykły przypis" oraz "Użyj istniejącego". To menu umożliwia także szybki dostęp do obecnych lokalnie szablonów cytowania.

(Instrukcja dodawania szablonów cytowania do menu Przypis znajduje się na stronie VisualEditor/Citation tool .)

Wstaw: Menu "Wstaw" może różnić się na niektórych projektach. Znajdują się w nim dwie przydatne do wstawiania przypisów funkcje:
  • Przycisk "Szablon" (ikona puzzla) umożliwia wstawianie i edycję szablonów. Możesz także go wykorzystać do wstawiania szablonów cytowania, tak jak wstawiane są inne szablony. Jeżeli ta opcja będzie użyta w głównej edycji, szablon nie zostanie dodany jako przypis.
  • Ikona "Lista przypisów" (trzy książki) służy do określenie miejsca, w którym czytelnik zobaczy listę przypisów dla strony. Zwykle wystarczy to wykonać raz dla każdej strony. (Jeśli strona już zawiera przypisy, nie musisz klikać tej ikony.) You can also set references group to display using dialog window.


Edycja istniejącego przypisu

Aby edytować istniejący przypis, kliknij go tam, gdzie się pojawia w tekście (zazwyczaj jako liczba nawiasach kwadratowych). Zostanie wyświetlona ikona "Zwykły przypis" (zakładka) lub inna ikona z nazwą szablonu, który został użyty do utworzenia tego przypisu. Kliknięcie przycisku "Edytuj" spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można edytować przypis.

Jeśli edytujesz "Zwykły przypis", kliknięcie na "Edytuj" otworzy okno dialogowe Przypis, gdzie można edytować tekst znajdujący się w przypisie. Edytowanie tego tekstu jest podobne do edycji w głównym oknie - można formatować tekst, dodać łącze lub używać znaków specjalnych.

Jeśli nie jesteś pewien co robisz, nie używaj menu Cytuj ani Wstaw w oknie dialogowym Odwołania.


Jeśli zamiast ikony "Zwykły przypis" (zakładka) pojawi się ikona niezdefiniowanego przypisu, kliknięcie przycisku "Edytuj" spowoduje przejście bezpośrednio do okna dialogowego mini-edytora szablonów.

W polskiej wersji Edytora Wizualnego po wybraniu przypisu nie pojawia się typ przypisuj, jak jest to zamierzone. Zamiast tego mamy niezdefiniowany przypis z opisem "Podaj źródło". Problemem może być nieprawidłowo zdefiniowany szablon Cytuj lub błędna implementacja funkcji edytora.


Editing a reference in a citation template
W mini-edytorze szablonów początkowo wyświetlone będą tylko pola (parametry szablonu) zawierające treść lub jeśli zostały dodane wcześniej. Możesz zmienić zawartość tych pól lub je usunąć. While some recommended parameters will also be shown, not all of them are required. You can remove them from the main dialog by unchecking the checkbox in the sidebar. If a parameter’s checkbox is greyed out and not clickable, that field is required and can't be removed.

Aby dodać pola, kliknij "$vitrans" na samym dole mini-edytora.


Gdy skończysz, kliknij "Zastosuj".

Ponowne użycie istniejącego przypisu

W idealnej sytuacji, każde zdanie lub ustęp w artykule powinien być poparty cytatem w przypisie. Jeśli masz jakiś tekst, który potrzebuje poparcia cytatem (źródłem), a strona ma już przypis, który odnosi się do tego tekstu, możesz ponownie użyć istniejącego cytatu, ponieważ jeden przypis może odnosić się do wielu różnych zdań lub akapitów. If you have some text that needs a citation (source) to support it, and the page already has a footnote that applies to (supports) that text, then you can re-use the existing citation, because one footnote can support multiple, different sentences or paragraphs.

Aby ponownie użyć istniejącego odniesienia, umieść kursor w treści tekstu, w którym chcesz dodać przypis. Następnie kliknij "$toolbel" i wybierz zakładkę "$usex". Then from the "Przypis" dialog, click on the "Re-use" tab.

W oknie dialogowym $reftitle, przejrzyj listę odnośników i wybierz ten, który chcesz użyć. Jeśli jest dużo przypisów, możesz użyć pola wyszukiwania (opisanego "$place"), aby znaleźć tylko te odniesienia, które zawierają określony tekst. If there are many references, you can use the search box (labeled "Wyszukiwanie spośród użytych przypisów") to find only those references that include certain text.Dodawanie nowego przypisu

Wykorzystanie standardowego szablonu cytowania dla nowego przypisu

The "Przypis" button is used to add a new footnote. First, place your cursor where you want to add a footnote, in the text. Then, click on the "Ręcznie" tab. Then select a standard citation type in the dialog. If the citation type you want is not on the menu, select the "Zwykły przypis" item. (Instructions for adding more citation templates to this menu, on your local wiki, are available at VisualEditor/Citation tool .)

Using a standard citation template for a new footnote
Clicking on a standard cite template icon such as "Book" will take you into the template mini-editor for that template. While the most common fields (template parameters) will be shown, not all of them are required. Important fields may be marked with an asterisk and a grey checkbox in the left sidebar. Optional fields (blue checkbox) can be added and removed from the template by checking and unchecking them in the sidebar.

To add an entirely new field, use the shortcut Ctrl+⇧ Shift+D and then click on "Add undocumented parameter" at the bottom of the mini editor.

Click on "Wstaw" when you're done.

Stworzenie "Zwykłego przypisu"

You can also choose the "Zwykły przypis" item from the "Przypis" menu.

The "Zwykły przypis" item is used for two purposes. You can create a footnote that doesn't use any citation template. Or you can create a footnote using a citation template that is not on the "Przypis" menu.


Shown here is an example of selecting the "Zwykły przypis" item, and then, in the Reference editor, adding text, including formatting, but not using a citation template.

You can make the new footnote belong to a group other than general references, although this is normally not done. (If you do have two or more groups of footnotes, the "Lista przypisów" tool must specify the group of footnotes to be displayed).


In the Reference dialog, you can get to a citation template that is not (yet) on the "Przypis" menu. From the "Wstaw" toolbar menu, click on the Szablon icon (puzzle piece).

Następnie wpisz nazwę (lub fragment nazwy) szablonu cytatu, który chcesz użyć, wybierz go, kliknij "Dodaj szablon" i uzupełnij go tak, jak w przypadku każdego innego szablonu. Więcej informacji na temat szablonów znajdziesz w sekcji Edycja szablonów.

After you're done editing the template, click on "Wstaw" to return to the Reference editor, and "Wstaw" again to return to the page you're editing.


Dodawanie cytatu bez umieszczania przypisu

How to create a ==Further reading== list using Insert > Template > Cite book (etc.)

Możesz dodać szablony cytowania bezpośrednio w artykule, bez umieszczania ich w przypisach. Z menu Wstaw kliknij na "Szablon" (ikona puzzla)

Następnie wpisz nazwę (lub fragment nazwy) szablonu cytatu, który chcesz użyć, wybierz go, kliknij "Dodaj szablon" i uzupełnij go tak, jak w przypadku każdego innego szablonu. (Więcej informacji na temat szablonów znajdziesz w sekcji Edycja szablonów w podręczniku użytkownika).

Po zakończeniu edytowania szablonu kliknij "Wstaw", aby powrócić do edytowanej strony.