Помощ:Визуален редактор/Ръководство за потребители/Шаблони-Източници

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide/Citation templates and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎polski • ‎română • ‎български • ‎日本語
PD Забележка: С редактирането тази страница, вие се съгласявате да предоставите приносите си под лиценз CC0. За повече информация, вижте помощните страници за Обществено достояние.
PD

Тази страница е ръководство за добавяне на бележки под линия (наричани също "източници" или "бележки"), когато на вашето уики са конфигурирани локалните шаблони за цитиране, но услугата citoid не е създадена за уикито.

Лентата с инструменти

Екранен кадър на лентата с инструменти на Визуалния редактор
Лентата с инструменти на Визуалния редактор се появява в горната част на екрана, когато започнете да редактирате.
VisualEditor - Cite Pulldown-bg.png
Меню Цитиране: Менюто или бутона Цитиране се използва при добавяне на бележки под линия. Всички проекти имат достъп до форматирането на "Базово" и способността за "Повторно използване" източници. Това меню също така ви дава бърз достъп до локалните шаблони за цитати.

(Допълнителните инструкции за добавяне на локални шаблони за цитиране в меню Цитиране на уикито ви се намират тук.)

VisualEditor Insert Menu-bg.png
Вмъкване: Менюто "Вмъкване" може да бъде различно за някои проекти. Две опции от него са полезни за източници:
  • Иконата "Шаблон" (парченце пъзел) ви позволява да вмъквате и редактирате шаблони. Когато искате да създадете източник, който да не е бележка под линия, можете да използвате иконата за да го създадете с помощта на стандартен шаблон.
  • Иконата "Списък с източници" (три книги) уточнява къде читателят ще види бележките под линия за страницата. Обикновено това трябва да се извършва само веднъж на всяка страница. (Ако страницата вече показва бележки под линия, тогава не е нужно да кликвате върху иконата.) Можете също да зададете референтна група, която да се показва с помощта на диалоговия прозорец.

Редактиране на съществуваща бележка под линия

VisualEditor - Editing references 1.png
За да редактирате съществуваща бележка, кликнете върху нея, на мястото на което е в текста (обикновено като номер в скоби). Ще видите или иконата за "Базово" (като маркер) или икона (и име) на шаблона, който е използван за създаване на бележката. И в двата случая, натискането върху бутона "Редактиране" ще отвори нов диалогов прозорец, в който можете да редактирате бележката под линия.

VisualEditor - Editing references 6.png
Ако редактирате бележка под линия "Базово", кликването върху "Редактиране" ще отвори диалоговия прозорец за източници, където можете да редактирате текста, който е в бележката под линия. Редактирането на този текст е подобен на редактирането в главния прозорец - можете да форматирате текст, да добавяте препратка или да използвате специални символи.

Не използвайте менютата Цитиране или Вмъкване в рамките на прозореца за референции, освен ако не сте сигурни какво правите.


VisualEditor - Editing References - Cite Web.png
Ако вместо иконата "Базово" (отметка), когато щракнете върху бележка под линия се появява икона за стандартен шаблон за източници, тогава кликването върху "Редактиране" ще отвори директно прозореца на мини-редактора.

VisualEditor - Editing references 5.png
В мини-редактора на шаблона, първоначално ще бъдат показани само полетата (параметри на шаблона), които имат съдържание. Можете да променяте съдържанието на тези полета или да ги изтриете, ако искате.

За да добавите полета, кликнете върху "Добавяне на повече информация" в долната част на мини-редактора.


VisualEditor Apply Changes-en.png
Натиснете "Прилагане на промените" когато приключите с редактирането.

Повторна употреба на съществуваща бележка

VisualEditor Cite menu re-use.png
В идеалния случай, всяко изречение или параграф в статията трябва да бъдат подкрепени с източник в бележка под линия. Ако имате текст, който се нуждае от цитиране (източник) в негова подкрепа, и страницата вече има бележка под линия, която се отнася за (подкрепя) този текст, то можете да използвате повторно съществуващия източник, тъй като една бележка под линия може да подкрепя твърденията в много и различни изречения или абзаци.

За повторна употреба на съществуващ източник, поставете курсора в текста, към който искате да добавите нова бележка под линия. След това кликнете на елемента "Повторно използване" от менюто "Цитиране".


VisualEditor - Editing references 18.png
В прозореца Източник, разгледайте списъка за препратката, който искате да използвате отново и я изберете. Ако има много препратки, можете да използвате полето за търсене (с надпис "Търсене в текущите цитирания"), за да се покажат само тези, които включват определен текст.

Добавяне на нова бележка под линия

Употреба на стандартен шаблон за цитиране за нова бележка под линия

VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png
Менюто "Цитиране" се използва, за да добавяте нова бележка под линия. Първо, поставете курсора на мястото в текста, където искате да добавите бележка под линия. След това, от това меню, изберете стандартен вид източник. Ако видът, който искате, не е в менюто, изберете елемента "Базово". (Можете да намерите инструкции за добавяне на шаблони за източници към това меню в локалното ви уики, на VisualEditor/Citation tool.)

VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png
Кликването върху икона на стандартен шаблон за източници като "Книга" ще ви отведе в мини-редактора на този шаблон. Показват се най-често използваните полета (параметри на шаблона), но не всички от тях са задължителни. Важните полета могат да бъдат отбелязани със звездичка.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png
За да добавите повече параметри, превъртете надолу в мини-редактора и кликнете върху опцията "Добавяне на повече информация".

Натиснете "Вмъкване" когато приключите с редактирането.

Употреба на "Основно" цитиране за нова бележка под линия

VisualEditor references more.png
Можете също да изберете елемента "Базово" от менюто "Цитиране".

Елемента "Базово" се използва за две цели. Можете да създадете бележка под линия, която не използва никакъв шаблон за цитиране. Или можете да я създадете с помощта на шаблон за цитиране, който обаче не е в менюто "Цитиране".


VisualEditor - Editing references 20.png
Тук е показан пример при избиране на елемент "Базово", и след това добавяне на текст (включително форматиране) в редактора на източници, но без помощта на шаблон за цитиране.

Можете да направите нова бележка под линия да принадлежи към група, различна от общите източници, макар и по принцип това да не се прави (ако все пак имате две или повече групи бележки под линия, инструментът "Списък с източници" трябва да определи коя група от бележки под линия да се покаже).


VisualEditor Basic citation Insert menu with citation templates-en.png
В диалоговия прозорец за източници може да видите шаблон за цитиране, който (все още) не е в менюто "Цитиране". От лентата с инструменти в менюто "Вмъкване", кликнете върху иконата на Шаблон (парченце от пъзел).

VisualEditor - Editing references 9.png
След това въведете името (или част от името) на шаблона за цитиране, който искате да използвате, изберете го, кликнете върху "Добавяне на шаблон" и го редактирайте като всеки друг шаблон (ако имате нужда от повече информация за шаблоните, вижте раздела Редактиране на шаблони по-долу).

След като приключите с редактирането на шаблона, кликнете на "Вмъкване", за да се върнете в редактора за източници, и още веднъж "Вмъкване" за да се върнете към страницата, която редактирате.

Добавяне на цитиране извън бележки под линия

How to create a ==Further reading== list using Insert > Template > Cite book (etc.)

VisualEditor Template Insert Menu-bg.png
Можете да добавите шаблони за цитиране директно в статията, без да ги поставяте в бележки под линия или да използвате редактор за основни препратки. От менюто Вмъкване, кликнете върху иконата "Шаблон" (парченце от пъзел)

VisualEditor - Editing references 9.png
След това въведете името (или част от името) на шаблона за цитиране, който искате да използвате, изберете го, кликнете върху "Добавяне на шаблон", и да го редактирате като всеки друг шаблон (ако имате нужда от повече информация за шаблоните, вижте раздел редактиране на шаблони в ръководството на потребителя.)

След като приключите с редактирането на шаблона, кликнете на "Вмъкване", за да се върнете в редактора за източници, и още веднъж "Вмъкване" за да се върнете към страницата, която редактирате.