Nápověda:Podpisy

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Signatures and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Uživatelé mohou snadno podepsat své příspěvky na jejich konci. Podepisování se obvykle provádí pouze na diskusních stránkách, nikoli na společně psaných článcích.

Výchozí podpisy

K dispozici jsou tři výchozí formy podpisů. Čtyři tildy vloží standardní (plnou) signaturu. Zadáním tří vlnovek získáte podpis pouze pro uživatelské jméno (bez časového razítka). Zadáním pěti vlnovek získáte čisté časové razítko (bez uživatelského jména).

Vloží do textu Wiki značky (které jsou nahrazeny při uložení) Výsledek nahrazení wiki značek Výsledek na stránce
Podpis s časovým razítkem
~~~~
[[User:Username|Username]] 14:50, 9 September 2023 (UTC) Username 14:50, 9 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Pouze podpis
~~~
[[User:Username|Username]] Username
Pouze časové razítko
~~~~~
14:50, 9 September 2023 (UTC) 14:50, 9 September 2023 (UTC)

Pokud editujete stránku bez přihlášení, vloží se místo vašeho uživatelského jména IP adresa stroje ze kterého na stránku přistupujete. Uživatelské jméno nebo IP adresy se uloží také do historie stránky, kde se vždy zaznamená co kdo a kdy zapsal, takže si zde mohou ostatní uživatelé váš podpis vždy dohledat a zkontrolovat.

Nejobvyklejší formát podpisu - dvě pomlčky následované čtyřmi tildami (-- ~~~~) - je odvozen od zvyklostí na počítačové síti Usenet, kde dvě pomlčky signalizovaly že za nimi následuje podpis. Stejný kód podpisu (--~~~~) se vloží pokud kliknete na tlačítko pro vložení podpisu.

Vlastní řetězec pro vložení podpisu, tildy, se při uložení stránky automaticky nahradí uživatelským jménem (které zároveň funguje jako odkaz na uživatelskou stránku) a časovým razítkem (čas a datum). Díky tomu se mohou ostatní lépe orientovat v tom, jak šly příspěvky chronologicky za sebou a kdo je psal.

Způsob jakým má být zobrazeno uživatelské jméno lze nastavit přes MediaWiki:Signature a pro nepřihlášené uživatele přes MediaWiki:Signature-anon. Místo $1 se u těchto zpráv vloží uživatelské jméno editora a místo $2 plné jméno uživatele nebo jeho uživatelsky upravený podpis, pokud si jej nastavil v Nápověda:Nastavení . Pokud uživatel ve svém osobním nastavení povolí použití raw signatury, použije se obsah podpisu v takové formě, jakou si nastavil.

Pokud nevíte, kde jak napsat tildu na vaší klávesnici, můžete použít tlačítko pro vytvoření podpisu, které je součástí nástrojové lišty nad oknem, ve kterém upravujete wiki kód stránky.

Podpisy nefungují v souhrnech úprav (nepřekládají se tam z ~~~~), ovšem nejsou tam ani potřebné. Datum a vaše uživatelské jméno jsou u editací zobrazeny vždy.

Formát časového razítka (jeho jazyk, formát data a času aj.) je závislý na místním nastavení zařízení na kterém wiki běží. Není závislý na konvenci preferovaného jazykového nastavení wiki.

Uživatelské úpravy podpisu

Registrovaní uživatelé si mohou svůj podpis upravit (text zobrazený v odkaze zobrazující vaše uživatelské jméno), tím že si změní obsah políčka "Nový podpis:" v nastavení svého uživatelského profilu. Není-li uvedeno jinak, je vše, co je zde uvedeno, při vložení do stránky uzavřeno do hranatých závorek [[ ]] a interpretováno jako odkaz. Pokud se má tento řetězec interpretovat jiným způsobem, je nutné zaškrtnout volbu "Používat v podpisu wikitext (bez automatického odkazu na vaši uživatelskou stránku)". Pak můžete použít jakýkoliv kód v HTML nebo wiki kódu. Jedinou podmínkou je, že celkový počet znaků v tomto poli nesmí překročit 255 znaků. Berte prosím také v úvahu, že pro váš vyšperkovaný podpis nemusí mít každý pochopení.

V každém případě byste se měli vyhnout tomu, abyste ve svém podpisu uváděli jméno jiného uživatele. To lze akceptovat pouze tehdy, pokud onen uživatel výslovně uvede, že s tím souhlasí, nebo pokud jde o váš alternativní uživatelský účet: pamatujte že aktivní odkaz v podpisu by měl vždy vést na vaši platnou uživatelskou nebo diskuzní stránku. Nicméně berte na vědomí, že na jméno, které se zaznamenává do historie stránky to nemá žádný vliv. Některé wiki mají restriktivnější přístup a mohou mít blokované URL na externí stránky. Takže je pak v signatuře nelze použít. V každém případě byste se měli seznámit s tím, jakou politiku ohledně uživatelských účtů a identit má vaše wiki.

Pokud zaškrtnete volbu "Používat v podpisu wikitext" (Raw signatures) ale políčko pro uživatelsky upravenou signaturu necháte prázdné, budou sice vaše příspěvky podepsané vaším uživatelským jménem, ale nebude interpretován odkaz na vaši uživatelskou stránku jako aktivní.

Nejčastěji si uživatelé upravují svou signaturu takto:

Účel Nezpracovaný podpis Vložený podpis (po zpracování kódu)
Vložení pomlček před podpis

-- [[User:Username|Username]]

-- Username 14:50, 9 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Přizpůsobení zobrazovaného jména vašim zvyklostem

[[User:Username|Vámi upřednostňované jméno]]

Vámi upřednostňované jméno 14:50, 9 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Rozšíření o odkaz na diskusní stránku

[[User:Username|Username]] ([[User talk:Username|talk]])

Username (talk) 14:50, 9 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Provozní nebo strukturovaná diskuse

U zpráv, které se používají ve provozní nebo strukturované diskusi (Flow/Structured) nejsou podpisy zapotřebí.

Související odkazy