Help:Aralık engelleri/IPv6

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Range blocks/IPv6 and the translation is 100% complete.
PD Not: Bu sayfayı düzenlerken katkınızı CC0 altında yayınlamayı kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Kamu Malı Yardım Sayfalarına bakın. PD

Aralık engelleme ana sayfası ve IPv4 için Help:Aralık engelleri sayfasına bakın. IPv4 gibi, IPv6 aralık engelleri de $wgBlockCIDRLimit ile sınırlıdır ve bu varsayılan olarak /19 boyutuna kadar aralık engellerini izin verir.

Teknik açıklama

IPv6 adreslerinin her biri 128 bit uzunluğundadır. Bir IPv6 adresindeki her basamak 16 farklı değere sahip olabileceğinden (0'dan 15'e kadar), her basamak 4 bitlik (bir yarım bayt) toplam 32 basamaklı genel değeri temsil eder. IPv4'te olduğu gibi, CIDR gösterimi aralıkları ortak bir bit önekine göre açıklar. Örneğin 2001:db8::/32, açıklanan aralığın ilk 32 biti 00100000000000010000110110111000 ikili rakamlara ayarlandığı anlamına gelir. Ayrıca IPv4 gibi, MediaWiki de CIDR gösterimini kullanarak IPv6 rangeblock'larını uygular.

Teminat hasarı

Bir IPv6 aralık engeli için ikincil hasarı değerlendirmek için en iyi kılavuz WHOIS ve aralıktaki gerçek aktivite miktarını kontrol etmektir. MediaWiki, Special:Contributions ile bir dizi katkı aramayı destekliyor, ör. Special:Contributions/2001:db8::/32 (sonraki aralığın herhangi bir düzenleme döndürmeyeceğini unutmayın).

Teminat hasarı değerlendirilirken, son kullanıcılara IPv6 adres tahsislerinin anlaşılması önemlidir. Bilinmesi gereken en önemli gerçek, bir son kullanıcı bağlantısı için tekli veya çoklu /64 alt ağların IPv6'nın pratik bir gereksinimi olduğudur. Bunun anlamı, IPv6 bağlantılarının kendilerine atanmış en az 264 adrese sahip olacağıdır, bu yaklaşık 18 milyardır; bazen çok daha fazlasına sahip olabilirler. IPv6'nın /64 alt ağ oluşturmasını gerektirmesinin nedeni, bundan herhangi bir sapmanın çok sayıda IPv6 protokolünü bozmasıdır ve gelecekteki gelişmeler için de buna ihtiyaç duyulacaktır.[1] /64 alt ağından daha uzun olan tek istisna, birçok IPv6 özelliğinin gerekli olmadığı belirli bağlantılar içindir; örneğin, noktadan noktaya yönlendiriciler arası bağlantı için /126 alt ağı.[1] Ancak, hiçbir son kullanıcının bu türden adresleri olmayacağından, bu IPv6 çalma engellemesi için geçerli değildir.

Bu nedenle, birçok yönden IPv6 /64 telemetre blokları, tek IPv4 adreslerinin bloklarına benzer, çünkü bazen son kullanıcı tahsisleri birden fazla /64 alt ağı içerecek olsa da, /64 alt ağı bağlantılar için bir normdur. Bu nedenle, genel olarak IPv6 /64 telemetre engelleri önerilir, çünkü tek IPv6 adreslerinden oluşan engeller, minimum teknik bilgiye sahip kullanıcılar tarafından kolayca atlatılabilir ve normalde ikincil hasar riski düşüktür. Ancak, tek bir statik IPv4 adresinin bir tür hanehalkı veya kurumu sağlayabildiği IPv4'te olduğu gibi, statik bir IPv6 /64 aralığının da bir hane veya kuruma tedarik edebileceğini ve böylece birden fazla kullanıcının /64 aralık engellerinden etkilenebileceğini unutmayın.

Bunun bir istisnası mobil geniş bant erişimdir; bu IP'ler belirli aralıklar içinde dinamik olarak tahsis edilir ve kolayca atlatıldıkları ve ikincil hasar riski taşıdıkları için bunları engellemenin başarılı olma olasılığı düşüktür; bu, ister IPv4 ister IPv6 tek adres veya aralık engelleri olsun, tüm engel türleri için geçerlidir. Mobil geniş bant adresleri bir WHOIS hizmeti kullanılarak kontrol edilebilir. IPv6 /64 aralıklarının bir dinamik olma ihtimalinin düşük olduğunu, bunun yerine muhtemelen statik olduklarını ve tipik olarak bir son kullanıcı için değişmeyeceklerini unutmayın. Bunun nedeni, çok sayıda kullanılabilir IPv6 adresidir, yani dinamik ayırma gereksizdir; bu, ikincil hasar riskini azaltır.


IPv6 CIDR aralığı nasıl hesaplanır

Benzer ilkeler IPv4 için de geçerli olsa da, onaltılık rakamların tam olarak bir yarım bayta (4 bit) karşılık gelmesi, hesaplamayı biraz basitleştirir.

  1. Genel öneki, yani tüm adresleriniz tarafından paylaşılan rakam dizisini bulun.
  2. Genel öneki tamamen genişletin (fazlalık sıfırlar dahil) ve toplam basamak sayısını 4 ile çarpın. Bu, genel önekinizin boyutudur.
  3. Aşağıdaki tabloyu kullanın ve belirtilen sayıyı önek boyutunuza ekleyin (bu, CIDR son ekinizdir, aralıktaki tüm adreslerde ortak olan bit sayısıdır). Belirtilen basamağı yukarıda bulduğunuz ortak öneke ekleyin. Gerekirse dört basamaklı grubu sıfırlarla tamamlayın.
  4. Bu durumda CIDR, [ortak önek (aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ek basamakla, ardından dört basamaklı grubu eksiksiz tutmak için gereken şekilde sıfırlarla birlikte)]/[ortak önek uzunluğu (artı 1,2 veya 3 gibi tablo altında belirtildiği gibi)].

Önek değiştirme tablosu

Örnek: Önekiniz 2001:db8:abcd:: (tamamen 2001:0db8:abcd:: ile genişletildi) ise ve 2001:db8:abcd:9000:abe:: ve 2001:db8:abcd:a000:: gibi adresleriniz varsa, ön ekinizden sonraki rakamların 8-b ile eşleştiğini, öneke 8 eklediklerini ve ortak ön ekinizin boyutuna 2 eklediklerini söyleyen girişi kullanırsınız. Bu, 2001:db8:abcd:8000::/50 üretecektir.

Önekten sonraki rakam yalnızca eşleşiyorsa... Bu rakamı önekinize ekleyin Bunu genel önek uzunluğunuza ekleyin
0-f 0 0
0-7 0 1
8-f 8
0-3 0 2
4-7 4
8-b 8
c-f c
0-1 0 3
2-3 2
4-5 4
6-7 6
8-9 8
a-b a
c-d c
e-f e


Aralık tablosu

Renk kodlaması yaklaşıktır ve çakışmalar olacaktır.

CIDR Başlangıç aralığı Bitiş aralığı Toplam adres Toplam /64 alt ağ
::/0 :: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 18,446,744,073,709,551,616
::/1 :: 7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 9,223,372,036,854,775,808
::/2 :: 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 85,070,591,730,234,615,865,843,651,857,942,052,864 4,611,686,018,427,387,904
2000::/3 2000:: 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 42,535,295,865,117,307,932,921,825,928,921,026,432 2,305,843,009,213,693,452
2000::/4 2000:: 2fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 21,267,647,932,558,653,966,460,912,964,485,513,216 1,152,921,504,606,846,976
2000::/5 2000:: 27ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 10,633,823,966,279,326,983,230,456,482,242,756,608 576,460,752,303,423,488
2000::/6 2000:: 23ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 5,316,911,983,139,663,491,615,228,241,121,378,304 288,230,376,151,711,744
2000::/7 2000:: 21ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,658,455,991,569,831,745,807,614,120,560,689,152 144,115,188,075,855,872
2000::/8 2000:: 20ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,329,227,995,784,915,872,903,807,060,280,344,576 72,057,594,037,927,936
2000::/9 2000:: 207f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 664,613,997,892,457,936,451,903,530,140,172,288 36,028,797,018,963,968
2000::/10 2000:: 203f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 332,306,998,946,228,968,225,951,765,070,086,144 18,014,398,509,481,984
2000::/11 2000:: 201f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 166,153,499,473,114,484,112,975,882,535,043,072 9,007,199,254,740,992
2000::/12 2000:: 200f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 83,076,749,736,557,242,056,487,941,267,521,536 4,503,599,627,370,496
2000::/13 2000:: 2007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 41,538,374,868,278,621,028,243,970,633,760,768 2,251,799,813,685,248
2000::/14 2000:: 2003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 20,769,187,434,139,310,514,121,985,316,880,384 1,125,899,906,842,624
2000::/15 2000:: 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 10,384,593,717,069,655,257,060,992,658,440,192 562,949,953,421,312
2001::/16 2001:: 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 5,192,296,858,534,827,628,530,496,329,220,096 281,474,976,710,656
2001::/17 2001:: 2001:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,596,148,429,267,413,814,265,248,164,610,048 140,737,488,355,328
2001::/18 2001:: 2001:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024 70,368,744,177,664
2001::/19 2001:: 2001:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 649,037,107,316,853,453,566,312,041,152,512 35,184,372,088,832
2001::/20 2001:: 2001:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 17,592,186,044,416
2001:800::/21 2001:800:: 2001:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 162,259,276,829,213,363,391,578,010,288,128 8,796,093,022,208
2001:c00::/22 2001:c00:: 2001:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 81,129,638,414,606,681,695,789,005,144,064 4,398,046,511,104
2001:c00::/23 2001:c00:: 2001:0dff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 40,564,819,207,303,340,847,894,502,572,032 2,199,023,255,552
2001:d00::/24 2001:d00:: 2001:0dff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 1,099,511,627,776
2001:d80::/25 2001:d80:: 2001:0dff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 549,755,813,888
2001:d80::/26 2001:d80:: 2001:0dbf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 274,877,906,944
2001:da0::/27 2001:da0:: 2001:0dbf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 137,438,953,472
2001:db0::/28 2001:db0:: 2001:0dbf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 68,719,476,736
2001:db8::/29 2001:db8:: 2001:0dbf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 34,359,738,368
2001:db8::/30 2001:db8:: 2001:0dbb:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 17,179,869,184
2001:db8::/31 2001:db8:: 2001:0db9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 8,589,934,592
2001:db8::/32 2001:db8:: 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 4,294,967,296
2001:db8::/33 2001:db8:: 2001:db8:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 2,147,483,648
2001:db8::/34 2001:db8:: 2001:db8:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 1,073,741,824
2001:db8::/35 2001:db8:: 2001:db8:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 536,870,912
2001:db8::/36 2001:db8:: 2001:db8:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 268,435,456
2001:db8::/37 2001:db8:: 2001:db8:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 134,217,728
2001:db8::/38 2001:db8:: 2001:db8:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 67,108,864
2001:db8::/39 2001:db8:: 2001:db8:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 618,970,019,642,690,137,449,562,112 33,554,432
2001:db8::/40 2001:db8:: 2001:db8:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 309,485,009,821,345,068,724,781,056 16,777,216
2001:db8::/41 2001:db8:: 2001:db8:007f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 154,742,504,910,672,534,362,390,528 8,388,608
2001:db8::/42 2001:db8:: 2001:db8:003f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 77,371,252,455,336,267,181,195,264 4,194,304
2001:db8::/43 2001:db8:: 2001:db8:001f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 38,685,626,227,668,133,590,597,632 2,097,152
2001:db8::/44 2001:db8:: 2001:db8:000f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 19,342,813,113,834,066,795,298,816 1,048,576
2001:db8::/45 2001:db8:: 2001:db8:0007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,671,406,556,917,033,397,649,408 524,288
2001:db8::/46 2001:db8:: 2001:db8:0003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 4,835,703,278,458,516,698,824,704 262,144
2001:db8::/47 2001:db8:: 2001:db8:0001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 2,417,851,639,229,258,349,412,352 131,072
2001:db8::/48 2001:db8:: 2001:db8:0000:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 1,208,925,819,614,629,174,706,176 65,536
2001:db8::/49 2001:db8:: 2001:db8:0000:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff 604,462,909,807,314,587,353,088 32,768
2001:db8::/50 2001:db8:: 2001:db8:0000:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff 302,231,454,903,657,293,676,544 16,384
2001:db8::/51 2001:db8:: 2001:db8:0000:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff 151,115,727,451,828,646,838,272 8,192
2001:db8::/52 2001:db8:: 2001:db8:0000:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff 75,557,863,725,914,323,419,136 4,096
2001:db8::/53 2001:db8:: 2001:db8:0000:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff 37,778,931,862,957,161,709,568 2,048
2001:db8::/54 2001:db8:: 2001:db8:0000:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff 18,889,465,931,478,580,854,784 1,024
2001:db8::/55 2001:db8:: 2001:db8:0000:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff 9,444,732,965,739,290,427,392 512
2001:db8::/56 2001:db8:: 2001:db8:0000:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff 4,722,366,482,869,645,213,696 256
2001:db8::/57 2001:db8:: 2001:db8:0000:007f:ffff:ffff:ffff:ffff 2,361,183,241,434,822,606,848 128
2001:db8::/58 2001:db8:: 2001:db8:0000:003f:ffff:ffff:ffff:ffff 1,180,591,620,717,411,303,424 64
2001:db8::/59 2001:db8:: 2001:db8:0000:001f:ffff:ffff:ffff:ffff 590,295,810,358,705,651,712 32
2001:db8::/60 2001:db8:: 2001:db8:0000:000f:ffff:ffff:ffff:ffff 295,147,905,179,352,825,856 16
2001:db8::/61 2001:db8:: 2001:db8:0000:0007:ffff:ffff:ffff:ffff 147,573,952,589,676,412,928 8
2001:db8::/62 2001:db8:: 2001:db8:0000:0003:ffff:ffff:ffff:ffff 73,786,976,294,838,206,464 4
2001:db8::/63 2001:db8:: 2001:db8:0000:0001:ffff:ffff:ffff:ffff 36,893,488,147,419,103,232 2
2001:db8::/64 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff 18,446,744,073,709,551,616 1
2001:db8::/65 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff 9,223,372,036,854,775,808 -
2001:db8::/66 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:3fff:ffff:ffff:ffff 4,611,686,018,427,387,904
2001:db8::/67 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:1fff:ffff:ffff:ffff 2,305,843,009,213,693,952
2001:db8::/68 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0fff:ffff:ffff:ffff 1,152,921,504,606,846,976
2001:db8::/69 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:07ff:ffff:ffff:ffff 576,460,752,303,423,488
2001:db8::/70 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:03ff:ffff:ffff:ffff 288,230,376,151,711,744
2001:db8::/71 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:01ff:ffff:ffff:ffff 144,115,188,075,855,872
2001:db8::/72 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:00ff:ffff:ffff:ffff 72,057,594,037,927,936
2001:db8::/73 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:007f:ffff:ffff:ffff 36,028,797,018,963,968
2001:db8::/74 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:003f:ffff:ffff:ffff 18,014,398,509,481,984
2001:db8::/75 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:001f:ffff:ffff:ffff 9,007,199,254,740,992
2001:db8::/76 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:000f:ffff:ffff:ffff 4,503,599,627,370,496
2001:db8::/77 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0007:ffff:ffff:ffff 2,251,799,813,685,248
2001:db8::/78 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0003:ffff:ffff:ffff 1,125,899,906,842,624
2001:db8::/79 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0001:ffff:ffff:ffff 562,949,953,421,312
2001:db8::/80 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:ffff:ffff:ffff 281,474,976,710,656
2001:db8::/81 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:7fff:ffff:ffff 140,737,488,355,328
2001:db8::/82 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:3fff:ffff:ffff 70,368,744,177,664
2001:db8::/83 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:1fff:ffff:ffff 35,184,372,088,832
2001:db8::/84 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0fff:ffff:ffff 17,592,186,044,416
2001:db8::/85 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:07ff:ffff:ffff 8,796,093,022,208
2001:db8::/86 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:03ff:ffff:ffff 4,398,046,511,104
2001:db8::/87 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:01ff:ffff:ffff 2,199,023,255,552
2001:db8::/88 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:00ff:ffff:ffff 1,099,511,627,776
2001:db8::/89 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:007f:ffff:ffff 549,755,813,888
2001:db8::/90 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:003f:ffff:ffff 274,877,906,944
2001:db8::/91 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:001f:ffff:ffff 137,438,953,472
2001:db8::/92 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:000f:ffff:ffff 68,719,476,736
2001:db8::/93 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0007:ffff:ffff 34,359,738,368
2001:db8::/94 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0003:ffff:ffff 17,179,869,184
2001:db8::/95 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0001:ffff:ffff 8,589,934,592
2001:db8::/96 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:ffff:ffff 4,294,967,296
2001:db8::/97 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:7fff:ffff 2,147,483,648
2001:db8::/98 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:3fff:ffff 1,073,741,824
2001:db8::/99 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:1fff:ffff 536,870,912
2001:db8::/100 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0fff:ffff 268,435,456
2001:db8::/101 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:07ff:ffff 134,217,728
2001:db8::/102 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:03ff:ffff 67,108,864
2001:db8::/103 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:01ff:ffff 33,554,432
2001:db8::/104 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:00ff:ffff 16,777,216
2001:db8::/105 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:007f:ffff 8,388,608
2001:db8::/106 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:003f:ffff 4,194,304
2001:db8::/107 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:001f:ffff 2,097,152
2001:db8::/108 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:000f:ffff 1,048,576
2001:db8::/109 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0007:ffff 524,288
2001:db8::/110 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0003:ffff 262,144
2001:db8::/111 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0001:ffff 131,072
2001:db8::/112 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:ffff 65,536
2001:db8::/113 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:7fff 32,768
2001:db8::/114 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:3fff 16,384
2001:db8::/115 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:1fff 8,192
2001:db8::/116 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0fff 4,096
2001:db8::/117 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:07ff 2,048
2001:db8::/118 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:03ff 1,024
2001:db8::/119 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:01ff 512
2001:db8::/120 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:00ff 256
2001:db8::/121 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:007f 128
2001:db8::/122 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:003f 64
2001:db8::/123 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:001f 32
2001:db8::/124 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:000f 16
2001:db8::/125 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0007 8
2001:db8::/126 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0003 4
2001:db8::/127 2001:db8:: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 2
2001:db8::/128 2001:db8:: 2001:db8:: 1 -

Anahtarlar

Hiçbir kuruluş bu büyüklükte bir tahsis alamaz
Bölgesel İnternet Kayıt Defteri/çok büyük kuruluş/İSS tahsis boyutları
İSS/büyük organizasyon tahsis boyutları
Organizasyon tahsis boyutları
Son kullanıcı tahsis boyutları
Aynı son kullanıcı için alt ayırmalar
(Tek adres)

Araçlar

Kaynakça

  1. 1.0 1.1 IPv6 Tek Noktaya Yayım Adresi Atamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler. /64 dışında bir alt ağ önek uzunluğu kullanmak, Komşu Keşfi (ND), Güvenli Komşu Keşfi (SEND) [RFC3971], gizlilik uzantıları [RFC4941], Mobil IPv6'nın parçaları [RFC4866], Protokolden Bağımsız dahil olmak üzere IPv6'nın birçok özelliğini bozacaktır - Diğerlerinin yanı sıra Gömülü RP [RFC3956] ile Seyrek Mod (PIM-SM) ve IPv6 Aracılığı [SHIM6] ile Site Çoklu Evlendirme. Şu anda geliştirilmekte olan veya önerilmekte olan bir dizi başka özellik de /64 alt ağ öneklerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, bazı ağ hizmetleri hizmetlilere bağlayan bağlantılar için /64'ten daha uzun önekler kullanmıştır, genellikle bir noktadan diğerine yalnızca iki yönlendirici nokta bağlantı."