Trợ giúp:Biên dịch nội dung/Phiên bản 2

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Content translation/Version 2 and the translation is 100% complete.

Công cụ Bản dịch nội dung phiên bản 2 là một phiên bản mới của công cụ này nhằm cung cấp trải nghiệm chỉnh sửa thống nhất và mạnh mẽ hơn và hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của người mới đến. Phiên bản 2 sử dụng giao diện chỉnh sửa và nhiều công cụ được cung cấp bởi Trình soạn thảo trực quan.

Phiên bản 2 hiện là phiên bản mặc định. Ban đầu nó được cung cấp như một tính năng opt-in.

Tùy chọn bật phiên bản 2 từ bảng điều khiển biên dịch đã có sẵn trước đó.

Thêm chi tiết

Để biết thêm chi tiết về tiến độ của phiên bản 2, bạn có thể kiểm tra trang dự án. Ở đó bạn sẽ tìm thấy cập nhật trạng thái của các cải tiến được thực hiện cho phiên bản mới hàng tuần.