Growth/Personalized first day/Newcomer tasks/Prototype/topics/cs.json

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
art
label"Umění"
titles
"Umění"
"Malířství"
"Výtvarné umění"
"Múzická umění"
category"Umění"
science
label"Věda"
titles
"Věda"
"Matematika"
"Biologie"
"Chemie"
"Fyzika"
category"Věda"
philosophy
label"Filosofie"
titles
"Filosofie"
"Současná filosofie v Česku"
category"Filosofie"
engineering
label"Strojírenství"
titles
"Strojírenství"
"Inženýrství"
category"Strojírenství"
geography
label"Geografie"
titles
"Geografie"
"Země"
"Kontinent"
history
label"Historie"
titles
"Dějiny lidstva"
"Starověk"
"Středověk"
"Novověk"
"Moderní dějiny"
music
label"Hudba"
titles
"Hudba"
"Zpěv"
"Bedřich Smetana"
sport
label"Sport"
titles
"Sport"
"Sport v Česku"
literature
label"Literatura"
titles
"Literatura"
"Česká literatura"
"Současná česká literatura"
"Literatura českého národního obrození"
religion
label"Náboženství"
titles
"Náboženství"
"Náboženství v Česku"
"Teologie"
popular-culture
label"Populární kultura"
titles
"Populární kultura"
"Masová kultura"
entertainment
label"Zábava"
titles
"Zábava"
"Volný čas"
"Ples"
"Showbyznys"
food
label"Jídlo a pití"
titles
"Potravina"
"Pití"
"Restaurace (pohostinství)"
biography
label"Biografie"
titles
"Biografie"
"Paměti"
"Autobiografie"
military
label"Vojenství"
titles
"Armáda"
"Armáda České republiky"
"Severoatlantická aliance"
economy
label"Ekonomie"
titles
"Ekonomie"
"Ekonomika"
"Účetnictví"
technology
label"Technologie"
titles
"Technologie"
"Robot"
"Informační technologie"
film
label"Film"
titles
"Film"
"Televizní film"
"Dokumentární film"
business
label"Podnikání"
titles
"Podnikání"
"Osoba samostatně výdělečně činná"
"Živnost"
"Podnikatel"
"Právnická osoba"
politics
label"Politika"
titles
"Politika"
"Volby"
"Volby v Česku"
government
label"Vláda"
titles
"Vláda"
"Vláda České republiky"
"Politický systém Česka"
craft
label"Řemesla a koníčky"
titles
"Řemeslo"
"Hobby"
"Cech"
"Tesařství"
"Kominictví"
games
label"Hry"
titles
"Hra"
"Počítačová hra"
health
label"Zdraví"
titles
"Zdravotnictví"
"Lékařství"
social-sciences
label"Společenské vědy"
titles
"Společenské vědy"
"Sociologie"
"Psychologie"
transportation
label"Doprava"
titles
"Doprava"
"Přeprava"
"Železnice"
"Automobil"
"Metro"
education
label"Vzdělání"
titles
"Školství"
"Školství v České republice"
"Vzdělávání v Česku"