Người dùng trình duyệt Firefox và lỗi mất phiên đăng nhập

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Firefox users and session loss bug and the translation is 62% complete.

Nếu bạn dùng trình duyệt Firefox và thấy thông báo lỗi bên dưới, có khả năng là do lỗi của trình duyệt. Bên dưới là cách sửa lỗi.

Lỗi này trên trình duyệt SeaMonkey (Mozilla) cũng có thể sửa theo cách dưới, bạn chỉ cần khởi động lại trình duyệt sau khi sửa lỗi.

Cách sửa lỗi

Firefox 71+

 1. Open a new tab or window
 1. type or paste about:config in the address bar, and click "Enter".

(There might be a warning screen after this. Continue only if you are an experienced user)

 1. type or paste network.cookie.maxPerHost in the search bar
 1. if the preference exists, click the pencil icon to edit it.

Otherwise select "Number" and click the plus icon

 1. enter a value (see below), and click the tick icon to save
 1. Yes Xong
 • (You might need to reload the page, or re-log-in, or restart your browser, for the fix to start working. But probably not.)

Firefox 70 and lower

 1. Mở một tab mới hoặc một cửa sổ mới
 2. gõ/sao chép about:config vào thanh địa chỉ của trình duyệt và nhấn [Enter]. (Có thể xuất hiện màn hình cảnh báo khi bạn làm như vậy. Chỉ tiếp tục nếu bạn là người dùng có kinh nghiệm)
 3. nhấn nút chuột phải lên bảng liệt kê (nhưng lưu ý đừng thay đổi bất cứ số liệu nào đang có)
 4. chọn Mới
 5. chọn Số nguyên
 6. gõ hoặc sao chép network.cookie.maxPerHost vào mục Nhập tên tuỳ chọn rồi nhấn [ok]
 7. nhập giá trị (xem bên dưới) vào và nhấn [ok]
 8. Yes Xong
 • (Bạn có thể cần tải lại trang, hay đăng nhập lại, hay khởi động lại trình duyệt để cách sửa lỗi trên hoạt động.)

Về Giá trị: bất cứ số nào giữa 200 đến 2000 đều dùng được. Khoảng 5+ cookie mỗi wiki, chỉ tính dự án (VD. Wikitionary) mà bạn truy cập bằng nhiều ngôn ngữ nhất.

Thông tin thêm