Pluskwa utraty sesji u użytkowników Firefoxa

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Firefox users and session loss bug and the translation is 62% complete.

Jeśli widzisz komunikat taki, jak poniżej, a używasz przeglądarki Firefox, powodem tego może być znana pluskwa w tej przeglądarce. (Jeśli masz taki sam problem z inną przeglądarką Mozilla, np. SeaMonkey, można go zlikwidować w analogiczny sposób, tylko pamiętaj, by na końcu zrestartować przeglądarkę). Instrukcja krok po kroku, jak sobie poradzić z tym podana jest poniżej.

Ten sam problem z przeglądarką SeaMonkey (Mozilla) można naprawić w ten sam sposób, pamiętaj jednak, aby później ponownie uruchomić przeglądarkę.

Aby naprawić ten problem

Firefox 71+

 1. Open a new tab or window
 1. type or paste about:config in the address bar, and click "Enter".

(There might be a warning screen after this. Continue only if you are an experienced user)

 1. type or paste network.cookie.maxPerHost in the search bar
 1. if the preference exists, click the pencil icon to edit it.

Otherwise select "Number" and click the plus icon

 1. enter a value (see below), and click the tick icon to save
 1. Yes Zrobione

You might need to reload the page, or re-log-in, or restart your browser, for the fix to start working. But probably not.

Firefox 70 and lower

 1. Otwórz nową zakładkę lub nowe okno przeglądarki.
 2. w pasku adresu (URL) wpisz lub wklej następujące polecenie: about:config i naciśnij [Enter]. (Po wykonaniu powyższego może się pojawić ekran z ostrzeżeniem. Postępuj dalej, jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem)
 3. kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek na tabeli wyników (uważaj, żeby nie naruszyć istniejących tam danych)
 4. wybierz Nowy
 5. wybierz Liczba (Integer)
 6. wpisz lub wklej: network.cookie.maxPerHost jak nazwę nowej opcji i kliknij OK
 7. wpisz wartość (zob. poniżej) i kliknij OK
 8. Yes Zrobione

Być może będziesz musiał(a) teraz odświeżyć stronę, zalogować się ponownie do Wiki lub nawet zrestartować przeglądarkę, aby poprawka zaczęła działać. Ale prawdopodobnie nie.

'"Wartość"': dowolna liczba z zakresu od 200 do 2000 powinna załatwić sprawę. Jeśli chcesz dobrze ocenić, oblicz 5+ ciasteczek na każdą Wiki, i bierz pod uwagę tylko ten projekt (np. Wikisłownik) w którym wchodzisz do największej liczby języków.

Dodatkowe informacje