Extensions FAQ/pl

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search

Jak włączyć rozszerzenie?[edit]

Skopiuj plik PHP rozszerzenia do katalogu extensions i dodaj linię require_once( "extensions/NazwaRozszerzenia/NazwaRozszerzenia.php" ); do twojego pliku LocalSettings.php.

Zobacz też Manual:Extensions#Installing an extension

Jak napisać moje własne rozszerzenie?[edit]

Zobacz Manual:Developing extensions.

Jak mogę wyłączyć cache'owanie stron za pomocą mojego rozszerzenia?[edit]

Jeżeli tworysz np. stronę specjalną:

 global $wgOut;
 $wgOut->enableClientCache(false);

Dla haków tagów parsera:

 function wfSomeHookFunction( $parser, $foo, $bar ) {
   $parser->disableCache();
   ...
 }
 • Wyłączanie pamięci podręcznej po stronie witryny. Może to zwiększyć obciążenie generowane dla serwera. Aby wyłączyć cache'owanie, wstaw poniższy kod do pliku LocalSettings.php:
# Client-side caching:

/** Allow client-side caching of pages */
$wgCachePages    = false;

/**
 * Set this to current time to invalidate all prior cached pages. Affects both
 * client- and server-side caching.
 * You can get the current date on your server by using the command:
 *  date +%Y%m%d%H%M%S
 */
$wgCacheEpoch = 'date +%Y%m%d%H%M%S';

Zalecamy jednak użyć funkcji date zamiast pobierania z systemu (system może mieć wyłączoną tę możliwość, czas może być zły lub uruchomiono php na serwerze windows...)

$wgCacheEpoch = date('YmdHis');

Jak renderować wikitekst za pomocą mojego rozszerzenia?[edit]

Strony specjalne[edit]

Jeżeli renderowany jest kod wyjściowy nie będący tematem analizatora cache np. na stronach specjalnych:

global $wgOut;
$wgOut->parse( $text );

gdzie $text to wikitekst do przetworzenia.

Haki parsera[edit]

Zobacz Manual:Tag extensions#How do I render wikitext in my extension?

Jak mogę włączyć wyszukiwanie w zawartości wyjściowej rozszerzenia (dynamiczna zawartość)?[edit]

Jest to niemożliwe. Dynamiczna zawartość nie może być doączona do indeksu statycznego wyszukiwarki.

Jak mogę zapobiec modyfikację wyjściowego kodu HTML rozszerzenia?[edit]

Zobacz Manual:Tag extensions#How can I avoid modification of my extension's HTML output?

Jak mogę przetwarzać parametry XML w rozszerzeniach tagów?[edit]

Zobacz Manual:Tag extensions#How can I pass XML-style parameters in my extension tag?

Rozszerzenia i szablony[edit]

Zobacz Manual:Tag extensions#Extensions and Templates

"NaodW..." lub "UNIQ..."[edit]

W poprzednich wersjach MediaWiki, another problem with templates and extensions was the appearance of "NaodW..." or "UNIQ..." strings in the template output. MediaWiki 1.5(.1) has problems with some PHP versions that causes that output. You should upgrade to MediaWiki 1.5.2 or later.

Another clue is that your extension (or another one installed) might be using parse() function instead of recursiveTagParse(). Then change it to recursiveTagParse (using the parser given in parameter or $wgParser).

Jak mogę określić czy strona jest zabezpieczona czy nie?[edit]

Użyj klasy Title class i metody isProtected( ) np.

 function extensionFunction() {
  # Assume $title is the title object
  if( $title->isProtected( 'edit' ) ) {
    # Zabezpieczona przed edycją
  } else {
    # Nie zabezpieczona przed edycją
  }
 }

Jakie prawa ustawić na katalog extensions?[edit]

All the scripts in the /wiki structure need to be readable and executable by the user that PHP runs as. All perms are usually 755 and owner/group being a different user. The LocalSettings.php file is created by the script on setup and so will be an example to set the rest by.

Jak mogę ukazać moje rozszerzenie w Special:Version?[edit]

See Manual:Developing extensions#Registering features with MediaWiki