Rozšíření:Page Forms/Speciální stránky

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Extension:Page Forms/Special pages and the translation is 100% complete.

Page Forms má k dispozici několik speciálních stránek, co se používají k různým účelům.

Pět z nich, jsou „pomocné formuláře” co pomáhají uživatelům založit jednotlivé části datové struktury:

 • Special:CreateForm - pomáhá uživateli založit nový formulář. (Viz)
 • Special:CreateTemplate - pomáhá uživateli založit novou šablonu. (Viz)
 • Special:CreateProperty - pomáhá nastavit novou stránku s vlastnostmi proSemantic MediaWiki. Je dostupná jen pokud je nainstalovaná Semantic MediaWiki.
 • Special:CreateCategory - pomáhá uživateli vytvořit novou kategorii. (Viz)
 • Special:CreateClass - stránka, která založí vše v rámci jedné "třídu" najednou - šablonu, formulář, kategorii a (pokud je nainstalována Semantic MediaWiki) i stránku pro vlastnosti. Přístup na tuto stránku se řídí nastavením práva 'createclass'; ve výchozím nastavení je tahle speciální stránka dostupná pouze přihlášeným uživatelům.

Pro rychlé seznámení s tím jak se pracuje s těmito pomocnými stránkami viz Průvodce pro rychlé seznámení.

První čtyři z těchto speciálních stránek lze zavolat také přímo ze stránky, pokud v příslušném jmenném prostoru taková stránka ještě nebyla vytvořena. Každá taková stránka pak má kromě standardní záložky "Vytvořit" také záložku "Upravit pomocí formuláře", přes kterou uživatel přejde na rozhraní pro úpravu příslušné stránky s využitím odpovídajícího pomocného formuláře.

Pokud nechcete, aby uživatelé zakládali šablony a kategorie vždy jen pouze prostřednictvím pomocných formulářů, můžete záložku "Upravit pomocí formuláře" deaktivovat. V takovém případě pak musíte do souboru LocalSettings.php, za kód, který zajišťuje vložení Page Forms přidat následující kód:

$wgPageFormsShowTabsForAllHelperForms = false;

Dvě speciální stránky generují seznamy stránek, které pracují s datovou strukturou wiki:

 • Special:Forms - vylistuje všechny dostupné formuláře. (Viz)
 • Special:Templates - vylistuje všechny šablony jimi využívané. (Viz)

A nakonec pět speciálních stránek Page Forms, které se využívají při práci s daty:

 • Special:FormEdit - umožňuje uživateli již vytvořenou stránku upravit pomocí formuláře, nebo s jeho využitím založit novou. (Viz)
 • Special:FormStart - slouží k přesměrování uživatele na záložku "FormEdit" což je ekvivalent záložky "Upravit pomocí formuláře" u příslušné stránky. Na tuto stránku by uživatelé nikdy neměli přistupovat přímo.
 • Special:RunQuery - umožňuje uživateli aplikovat pomocí formuláře dotaz na data; další informace naleznete v části Vytváření dotazovacích formulářů.
 • Special:UploadWindow - umožňuje uživateli nahrát soubor; tato stránka je velmi podobná standardní stránce Special:Upload, ale bez skinu. Tato stránka se volá z formuláře a uživatelé by k ní neměli nikdy přistupovat přímo.
 • Special:MultiPageEdit - umožňuje uživateli vybrat šablonu a v rámci jedné tabulky pak upravovat hodnoty parametrů této šablony u všech stránek, co ji obsahují. Dají se skrz ni také zakládat stránky nové, případně a přejmenovávat stávající. Mezi funkcionality této speciální stránky patří také stránkování a selektor, který umožňuje zvolit kolik řádků z příslušného výběru se má zobrazovat najednou. V současné době podporuje vstupní typy text, textové pole (text area), zaškrtávací políčko (check box), datum, roletové menu (combo box) a tokeny. (Viz)