Nhà phát triển

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Developers and the translation is 100% complete.
Áp phích "đăng nhập" trong hội nghị đầu tiên dành cho các nhà phát triển MediaWiki, diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2004 tại Berlin, Đức.

Các nhà phát triển là những người đóng góp mã của phần mềm MediaWiki. Họ cam kết các thay đổi đối với kho lưu trữ Git trung tâm bằng cách đẩy các thay đổi để xem xét trong Gerrit , nơi lưu trữ bản sao mới nhất của phần mềm. Các nhà phát triển bao gồm nhân viên Wikimedia Foundation được trả lương và các tình nguyện viên. Bất kỳ ai cũng có thể gửi bản vá để đánh giá sau khi tạo developer account (nhưng chỉ những người bảo trì mới có thể hợp nhất nó). Để biết số liệu thống kê hoặc tên, hãy xem Thống kê phát triển.

Không nên nhầm lẫn nhà phát triển với quản trị viên hệ thống, là những người có quyền truy cập hệ điều hành hoặc quyền truy cập gốc vào các máy chủ của Wikimedia Foundation, nơi lưu trữ mã. Có thể họ không thực sự là nhà phát triển; trong nhiều trường hợp họ hiếm khi sử dụng quyền truy cập cam kết của mình, hoặc nếu có thì chỉ để duy trì những thứ không phải của MediaWiki trong kho lưu trữ.

Người bảo trì

Một người bảo trì của một dự án cụ thể (bao gồm lõi MediaWiki hoặc phần mở rộng) có +2 quyền truy cập vào kho lưu trữ Git có liên quan, để họ có thể hợp nhất các bản vá mà những người khác đã gửi. Họ thường phản hồi thường xuyên các báo cáo lỗi và yêu cầu xem xét bộ thay đổi. Danh sách những người bảo trì được lưu giữ tại Nhà phát triển/Người bảo trì.

Lịch sử

Trước đây, các nhà phát triển cũng quản lý các máy chủ của Wikimedia Foundation (hiện được quản lý bởi các quản trị viên hệ thống). Trước khi các nhóm bureaucratsteward được tạo ra, các nhà phát triển là những người duy nhất có thể thăng cấp và hạ cấp các sysop, đồng thời khóa tài khoản người dùng (trước khi có tính năng "chặn" của MediaWiki). Vì vậy, họ có vai trò quan trọng trong cơ cấu quyền lực Wikimedia.

Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 3 năm 2012, Subversion đã được sử dụng. Chỉ những người có Quyền truy cập cam kết Subversion (quyền này phải được quản trị viên SVN phê duyệt) mới có thể gửi các mã thay đổi. Các thay đổi mã được gửi tới Subversion đã được hợp nhất ngay lập tức vào cơ sở mã MediaWiki (mặc dù chúng chỉ có thể được quản trị viên hệ thống triển khai theo cách thủ công tới các wiki Wikimedia) và có thể đã được "người viết mã" xem xét trước khi chúng được triển khai. Vào tháng 1 năm 2013, kho lưu trữ MediaWiki SVN đã được chuyển sang chế độ chỉ đọc. Tất cả các dự án đang hoạt động đã được chuyển sang Git.

Xem thêm