Customization/vi

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Customization and the translation is 94% complete.

MediaWiki có thể được tùy biến theo nhiều cách. Nó được phân phối theo giấy phép công cộng GNU. Bạn cũng có thể có những đóng góp của chính mình về giao diện, mở rộng hay bản vá lỗi.

Cấu hình

Skin

Một ví dụ về skin (Refreshed )

Giao diện có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng những skin khác nhau. Có một phong trưng bày skin đem đến những kiểu tùy chỉnh skin khả dĩ.