Kompatibilita

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Compatibility and the translation is 100% complete.

MediaWiki usiluje o zachování široké kompatibility mezi verzemi a s řadou současného a staršího softwaru. Neustále se vyvíjející kódová základna a funkce nejnovějšího vývoje MediaWiki zároveň znamenají, že není možné udržovat kompatibilitu se starým softwarem na neurčito.

Pokud chcete navrhnout změnu toho, co MediaWiki podporuje, můžete na Phabricator podat žádost o komentář.

Serverový software

Tyto části poskytují přehled softwaru potřebného pro server pro spuštění MediaWiki.

PHP

Nejnovější stabilní verze MediaWiki (1.37) běží na jakékoli verzi PHP 7.3.19/7.4.3.

Pro nové verze viz Support policy for PHP .

Podpora HHVM byla zrušena v MediaWiki 1.34. Důrazně doporučujeme NEPOUŽÍVAT!

MediaWiki není kompatibilní s PHP 7.3.0 - 7.3.18 a 7.4.0 - 7.4.2 kvůli chybě. Místo toho použijte PHP 7.3.19+ nebo 7.4.3+. Pro další informace viz úkol T246594.
MediaWiki zatím není kompatibilní s PHP 8. Další informace najdete na task T248925.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 master
 7.4.3+
 7.3.19+
 7.2.x 
 7.1.x 
 7.0.x 
 5.6.x 
 5.5.9+ 
 5.5.0–5.5.8 
 5.4.x 
 5.3.3+ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 master
 5.3.2 
 5.2.3+ 
 5.1.x 
 5.0.x 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 master

Databáze

MediaWiki je kompatibilní s řadou databázových serverů. Doporučujeme používat MySQL nebo MariaDB.

Použití jiného databázového softwaru se pro provozní účely nedoporučuje. Podpora se liší od verze po verzi MediaWiki a pohybuje se od pochybných po stabilní. MediaWiki poskytuje databázové abstrakční vrstvy pro PostgreSQL a SQLite, které jsou obecně dobře udržované.

Od verze 1.36 MediaWiki podporuje aktualizace pouze od dvou hlavních vydání s dlouhodobou podporou (LTS) (viz phab:T259771). Upgrade ze starších verzí MediaWiki bude nutné provést ve více krocích.
Varování Varování: Since MediaWiki 1.34 , we no longer support using Oracle and Microsoft SQL Server . We strongly advise to no longer to use these.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 master
 MySQL 5.5.8+
 MySQL 5.0.3+  
MySQL 4.x 
MySQL 3.x 
 SQLite 3+
 PostgreSQL 9.4+
 PostgreSQL 9.2+  
 PostgreSQL 8.3+  
 PostgreSQL 8.1 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 master

Upgrade

Since MediaWiki 1.36, it only commits to supporting upgrades from two LTS releases ago (see phab:T259771). Upgrades from older versions of MediaWiki will have to be performed in multiple steps. This means that if you want to upgrade to 1.36 from 1.23 or earlier, you'll first have to upgrade your 1.23 wiki to 1.27 (or 1.35), and, from 1.27 (or 1.35), you'll be able to upgrade to 1.36.

Webový server

MediaWiki je široce kompatibilní se všemi hlavními webovými servery, které mohou vyvolat kompatibilní verzi PHP. Apache je nejpoužívanější a testovaný Nginx je také dobrá volba.

Rozšíření MediaWiki

Dokud je rozšíření správně udržováno (což je vidět nahoře infoboxu na jeho stránce s popisem), hlavní větve rozšíření by měly být kompatibilní s hlavní větví MediaWiki. Pro určení kompatibility se staršími verzemi MediaWiki existují následující běžné zásady používané rozšířeními:

 • master (klíč:master): hlavní verze rozšíření je kompatibilní s aktuální i starší verzí MediaWiki. Hacky zpětné kompatibility jsou přidány do zdrojového kódu rozšíření podle potřeby.
 • větve vydání (klíč: rel): Pro každé vydání MediaWiki je v rozšíření odpovídající verze. Pokud tedy používáte MediaWiki 1.37 (stabilní číslo verze), měli byste použít pobočku REL1_37 (stabilní číslo verze git) rozšíření.
 • větve dlouhodobé podpory (klíč: ltsrel): Pro každou uvolněnou MediaWiki existuje vydání dlouhodobé podpory (vizExistenční cyklus verzí - pravidla pro vydání) v rozšíření odpovídající větve. So e.g. if you use MediaWiki 1.35, you should use the REL1_35 branch of the extension. Pokud používáte jinou než LTS verzi MediaWiki, musíte obvykle použít větev rozšíření pro předchozí LTS verzi. Například wiki MediaWiki 1.34 používající rozšíření ltsrel by obvykle používala větev REL1_31 tohoto rozšíření. Kompatibilita však není zaručena.

Pole zásady kompatibility v infoboxu Extension říká, která funkce je používána s danou příponou. Informace zadejte pomocí příslušných kláves uvedených výše.

Některá rozšíření mohou mít konkrétnější zásady kompatibility, například:

Prohlížeče

Obecné informace

Na světě stále roste počet různých webových prohlížečů.

Mnohé se aktivně testují a vytváří se jejich podpora. Pro orientaci v našich postupech ohledně podpory prohlížečů máme tři úrovně podpory. Každá úroveň představuje jinou kategorii prohlížečů.

Moderní (stupeň A)

Tato skupina představuje nejvyšší úroveň podpory (známou také jak Stupeň A). Funkce využívají funkcí moderních prohlížečů a zároveň umožňují záložku pro starší prohlížeče. V těchto prohlížečích musí fungovat všechny funkce poskytované softwarem (ať už v degradované formě nebo ne).

Prohlížeče v této kategorii jsou známy (níže) a jsou aktivně testovány . Problémy, které uživatelé v těchto prohlížečích vnímají, jsou řešeny s vysokou prioritou.

Základní (stupeň C)

Skupina (známá také jako stupeň C) poskytuje základní funkčnost platformy MediaWiki. Naše odpovědi HTTP jsou kompatibilní s těmito prohlížeči (např. Funkce HTTP, na které se spoléháme, kódování znaků a obrazové formáty používané obsahem; v těchto prohlížečích musí fungovat). V rozhraní front-end to znamená, že je obsah prezentován čitelným způsobem a do jisté míry lze provádět akce uživatele. Tyto prohlížeče nemají funkce JavaScriptu.

Prohlížeče v této kategorii jsou známé (jsou uvedeny níže) a jsou identifikovány pomocí a feature test suite a user agent filter soupravy testů funkcí a filtru uživatelů ve spouštěcím modulu.

Neznámý (stupeň X)

Tato skupina (známá také jako stupeň X) představuje všechny ostatní prohlížeče. Zahrnuje prohlížeče, které již nejsou vyvíjeny, nebo prohlížeče, které nejsou dostatečně populární k tomu, aby odůvodnily zvýšené náklady na údržbu při vývoji softwaru.

Prohlížeče nezařazené do žádné jiné skupiny patří do této kategorie.

Problémy, které uživatelé vnímají pouze v těchto prohlížečích, mají „nízkou prioritu“ nebo nejsou vůbec podporovány.

MediaWiki zpracovává tyto prohlížeče stejně jako moderní prohlížeče (skupiny A), a proto se předpokládá, že jsou schopné. Tento princip poskytuje různé důležité výhody:

 • Nové nebo nepodporované verze moderních prohlížečů mohou být dočasně považovány za neznámé, pokud ještě nejsou testovány ve spolupráci s námi. Považování neznámých prohlížečů za schopné, musí zajistit optimální uživatelský komfort v těchto prohlížečích.
 • Uživatelé nových a vyvíjejících se prohlížečů mají šanci mít moderní prostředekk.
 • Uživatelé méně populárních prohlížečů založených na známých moderních prohlížečích nebo z nich odvozených nejsou negativně ovlivněny ("např." Iceweasel).

V praxi je jediným rozdílem mezi neznámými a moderními prohlížeči to, že neznámé prohlížeče aktivně netestujeme.

Tyto prohlížeče dostávají úplnou sadu funkcí, což znamená, že funkce HTTP, HTML, CSS a JS mohou nebo nemusí být kompatibilní s těmito prohlížeči a mohou nebo nemusí být ovlivněny opatřeními (např. Záložní CSS pro novější funkce CSS) určenými pro Grade. Prohlížeče C. Zejména bude zakázán JavaScript, pokud nebude nalezena podpora pro funkce, které MediaWiki používá.

Speciální zacházení s IE11

Od března 2021 nebudou nové funkce JavaScriptu v žádném projektu Wikimedia podporovány v prohlížeči IE11, jak je zdokumentováno na stránce Compatibility/IE11 . To je začátek snižování podpory tohoto prohlížeče na úroveň Basic (stupeň C).

Matice podpory prohlížeče

Zásady a různé stupně popsané výše platí pro základ i rozšíření MediaWiki. Matice podpory níže aplikuje tyto stupně v kontextu jádra MediaWiki, infrastruktury Wikimedia Foundation a všech rozšíření MediaWiki, která se rozhodnou jej používat. Jednotlivá rozšíření mohou mít vlastní matici podpory, která distribuuje prohlížeče mezi různé úrovně podpory. Viz také Řídicí panel využití prohlížeče.

Browser support matrix as of března 2021 z · d · u
Browsers Chrome Firefox Opera Edge Edge Legacy Internet Explorer Safari iOS Android
Modern (Grade A) Current and previous version (2021) None 11+ (2013)[1][2][3][4] 9.1+[5] 9+[5] 4.3+[5]
Basic (Grade C) 31+ (2013)[6] 27+ (2014)[6] 18+ (2013)[6] 79+ (2020) 12+(2015) 9+ (2011)[7][6] 9.1+ (2015)[6] 9+ (2015)[6] 4.3+ (2013)[7][6]
Unknown (Grade X) All other browsers

Mobilní

Webový tým nadace Wikimedia Foundation používá užší podpůrnou matici pro skiny specifické pro mobilní zařízení, například Minerva a nebo rozšíření určená pouze pro provoz na mobilních zařízeních, například MobileFrontend . Podpůrná matice je sestavena z dat poskytnutých analytics user agent breakdown dashboard analytickým uživatelským agentem. Pokud použití prohlížeče přesahuje 5%, je podporován jako moderní použití (stupeň A). Základní podpora (stupeň C) je poskytována pro vše, co přesahuje 0,1% během předchozích 12 měsíců. V mobilu se snažíme poskytovat stupeň B. Uživatelé třídy B mohou nebo nemusí získat JavaScript a netestujeme na stejnou úroveň jako A, proto upřednostňujeme opravy chyb níže.

Seznam moderních podporovaných prohlížečů na MobileFrontend je definován v souboru .browserlistsrc.

Cokoli, co v seznamu chybí nebo je starší, se považuje za základní podporovaný prohlížeč.

Poznámka

 1. As of MediaWiki 1.24, JavaScript for Internet Explorer 6 and 7 has been disabled. gerrit:152072, gerrit:152128, Wikitech-ambassadors message
 2. As of MediaWiki 1.27, JavaScript for Internet Explorer 8 has been disabled. gerrit:252383, Wikitech-ambassadors message
 3. As of MediaWiki 1.29, JavaScript for Internet Explorer 9 has been disabled along with other non-ES5 browsers. T128115
 4. As of MediaWiki 1.31, JavaScript for Internet Explorer 10 has been disabled. T187869
 5. 5.0 5.1 5.2 As of MediaWiki 1.36, Modern support is removed for Android 4.1-4.2, iOS 6.1-8, and Safari 5.1-8. T266866
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 As of MediaWiki 1.36, Basic support is removed for Firefox 3-26, Internet Explorer 8, Safari 3-8, iOS (Safari) 5-8, Android 3.0-4.2, Chrome 1-30, and Opera 15-18. T248061, T262946, T266866
 7. 7.0 7.1 As of MediaWiki 1.35, Basic support is removed for Internet Explorer 6-7 and Android 2. T232563, T249788

Viz též