Sách về MediaWiki

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Books about MediaWiki and the translation is 100% complete.

Nhiều cuốn sách về phần mềm MediaWiki đã được xuất bản, chú trọng các khía cạnh kỹ thuật của MediaWiki. (Có nhiều sách khác về riêng Wikipedia; chúng không có trong danh sách này.)

Tiêu đề Tác giả Nhà xuất bản Năm Ngôn ngữ Chủ đề
Working With MediaWiki Yaron Koren WikiWorks Press 2012, 2014, 2017, 2020 Tiếng Anh ISBN 978-0615720302 (Ấn bản đầu tiên), ISBN 978-1540761149 (Ấn bản thứ 2). Wikitext, quá trình cài đặt, bản mẫu, hàm phân tích cú pháp, tiện ích mở rộng, kiểm soát thư rác, cải thiện quản trị tìm kiếm, các phương pháp hay nhất. Có thể đọc trực tuyến.
MediaWiki Daniel J. Barrett O'Reilly Media 2008 Tiếng Anh ISBN 0-596-51979-6. Wikitext, quá trình cài đặt, bản mẫu, hàm phân tích cú pháp, DPL , lập trình tiện ích mở rộng, quản trị, các phương pháp hay nhất, mẹo cho wiki doanh nghiệp
MediaWiki 1.1 Beginner's Guide Jeff Orloff, Mizanur Rahman Packt Publishing 2010 Tiếng Anh ISBN 978-1-847196-04-0. Cài đặt và quản trị MediaWiki để xây dựng một wiki thành công, tập trung vào người mới bắt đầu, sử dụng MediaWiki phiên bản 1.15.
MediaWiki Administrators' Tutorial Guide Mizanur Rahman Packt Publishing 2007 Tiếng Anh ISBN 978-1-904811-59-6. Hướng dẫn của Quản trị viên MediaWiki để cài đặt, quản lý và tùy chỉnh cài đặt MediaWiki của bạn.
MediaWiki efficace Daniel J. Barrett Eyrolles 2009 Tiếng Pháp ISBN 2-212-12466-X, Bản dịch MediaWiki của O'Reilly.
MediaWiki Skins Design Richard Carter Packt Publishing 2008 Tiếng Anh ISBN 1-847-19520-2. Xây dựng giao diện MediaWiki
Professional Wikis Mark S. Choate Wrox 2007 Tiếng Anh (xem trước trên Google Sách) Quá trình cài đặt, wikitext, hình ảnh, từ ma thuật, bản mẫu, giao diện, tiện ích mở rộng, API, hiệu suất (chache, v.v.).
Wikis und Blogs Christoph Lange (Ed.) Computer- und Literaturverlag 2007 Tiếng Đức ISBN 3-936546-44-4, Bao gồm so sánh với các nền tảng wiki khác (UseModWiki, PmWiki, FlexWiki)