API:Watch/pl

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
Wersja MediaWiki: 1.18

Token[edit]

Aby zmienić status obserwowanej strony, wymagany jest token. Ten token jest inny niż token edycji, jest taki sam dla wszystkich stron, ale zmienia się po każdym zalogowaniu. Możesz go pobrać tak: Pobranie tokenu dla funkcji obserwowania

Obserwowanie stron[edit]

Strony mogą być obserwowane (dodane do twojej listy obserwowanych) oraz nieobserwowane (usunięte z twojej listy obserwowanych) przez parametr action=watch. Oczywiście, możesz tylko dodawać i usuwać strony ze swojej listy obserwowanych.

Parametry[edit]

  • title: Strona do obserwowania/nie obserwowania
  • unwatch: Jeżeli ustawione, nie obserwuj strony. Jeżeli nie ustawione, obserwuj stronę.
  • token: Twój token obserwowania.

Przykłady[edit]

Obserwowanie strony Main Page

Usunięcie z obserwowanych strony Dog

Możliwe błędy[edit]

Tylko zwyczajne.