API:Opensearch/pl

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
Wersja MediaWiki: 1.9

{{TNT|API}

Parametry[edit]

  • search – wyszukiwany ciąg
  • limit – maksymalna liczba wyników do zwrócenia (domyślnie 10)
  • namespace – Numery przestrzeni nazw w których wyszukiwać strony (oddzielone znakiem |, domyślnie 0)
  • suggest – nie robi nic jeżeli zmienna $wgEnableOpenSearchSuggest jest ustawiona na false
  • format – zobacz niżej

Kody błędów[edit]

  • readapidenied – You need read permission to use this module.

Uwaga odnośnie wielkości liter[edit]

Podczas wyszukiwania w tytułach stron, ma znaczenie wielkość liter. Jeżeli ustawiono $wgCapitalLinks na true (domyślnie), dla pierwszej litery wielkość nie będzie miała znaczenia. Jeżeli zainstalowano rozszerzenie TitleKey, wielkość liter nie będzie mieć znaczenia w całym wpisanym tytule.

Przykład[edit]

Moduł API opensearch traktuje formaty danych inaczej. Akceptowane są tylko formaty XML i JSON (oraz ich sformatowane wersje), inne poprawne formaty będą powodowały wynik w formacie JSON. Format JSON zwraca tablicę zawierającą zapytanie wyszukiwania oraz tablicę wyników z tytułami: JSON

Format XML zwraca plik XML OpenSearch z tytułami, linkami i krótkimi opisami: XML

Zobacz też[edit]