API:Links

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page API:Links and the translation is 100% complete.
MediaWiki sürümü:
1.11

Sağlanan sayfalardaki tüm bağlantıları bulmak için GET isteği.

Bu modül jeneratör olarak kullanılabilir.

API belgesi


(main | query | links)
 • This module requires read rights.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all links from the given pages.

Parameters:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Values (separate with | or alternative): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 486, 487, 828, 829, 1198, 1199, 2300, 2301, 2302, 2303, 2600, 5500, 5501
To specify all values, use *.
pllimit

How many links to return.

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Separate values with | or alternative.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Default: ascending
Examples:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get links from the page Main Page in the User and Template namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]

Örnekler

Örnek 1: Bir sayfadaki tüm bağlantıları getirin

GET isteği

İngilizce Vikipedi'nin w:Albert Einstein sayfasındaki bağlantıların bir listesini alın


Yanıt

{
  "query": {
    "pages": [
      {
        "pageid": 736,
        "ns": 0,
        "title": "Albert Einstein",
        "links": [
          {
            "ns": 0,
            "title": "2dF Galaxy Redshift Survey"
          },
          {
            "ns": 0,
            "title": "A priori and a posteriori"
          },
          {
            "ns": 0,
            "title": "Aage Bohr"
          },
          ...
        ]
      }
    ]
  }
}

Örnek kod

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  get_links.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Links` module: Get all links on the given page(s)

  MIT License
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"

PARAMS = {
  "action": "query",
  "format": "json",
  "titles": "Albert Einstein",
  "prop": "links"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS)
DATA = R.json()

PAGES = DATA["query"]["pages"]

for k, v in PAGES.items():
  for l in v["links"]:
    print(l["title"])

PHP

<?php
/*
  get_links.php

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Links` module: Get all links on the given page(s)

  MIT License
*/

$endPoint = "https://en.wikipedia.org/w/api.php";
$params = [
  "action" => "query",
  "format" => "json",
  "titles" => "Albert Einstein",
  "prop" => "links"
];

$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params );

$ch = curl_init( $url );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
$output = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );

$result = json_decode( $output, true );

foreach( $result["query"]["pages"] as $k => $v ) {
  foreach( $v["links"] as $k => $v ) {
    echo( $v["title"] . "\n" );
  }
}

JavaScript

/*
  get_links.js

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Links` module: Get all links on the given page(s)

  MIT License
*/

var url = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"; 

var params = {
  action: "query",
  format: "json",
  titles: "Albert Einstein",
  prop: "links"
};

url = url + "?origin=*";
Object.keys(params).forEach(function(key){url += "&" + key + "=" + params[key];});

fetch(url)
  .then(function(response){return response.json();})
  .then(function(response) {
    var pages = response.query.pages;
    for (var p in pages) {
      for (var l of pages[p].links) {
        console.log(l.title);
      }
    }
  })
  .catch(function(error){console.log(error);});

MediaWiki JS

/*
	get_links.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Links` module: Get all links on the given page(s)

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'query',
		format: 'json',
		titles: 'Albert Einstein',
		prop: 'links'
	},
	api = new mw.Api();

api.get( params ).done( function ( data ) {
	var pages = data.query.pages,
		p;
	for ( p in pages ) {
		pages[ p ].links.forEach( function ( l ) {
			console.log( l.title );
		} );
	}
} );

Örnek 2: Eksik bağlantıları getirin

Wikipedia:Most-wanted articles üzerinde eksik veya kırmızı bağlantılar getirme isteği alın. Bunu yapmak için iki adım:

 • Sağlanan sayfaya katıştırılmış tüm bağlantıları döndürmek için Eylem API'sinden bir GET isteği gönderin.
 • Daha fazla ayıklamadan, eksik olan ve henüz İngilizce Vikipedi'de bulunmayan bağlantıları edinin.
generator=links sorgu modülünün alt modülü links, sayfaya gömülü bir dizi bağlantı almak için generator modülü olarak kullanılır.

GET isteği


Yanıt

Yanıt
{
 "batchcomplete": "", 
 "continue": {
  "continue": "gplcontinue||", 
  "gplcontinue": "297177|0|1965_in_sumo"
 }, 
 "query": {
  "pages": {
   "-1": {
    "missing": "", 
    "ns": 0, 
    "title": "(viii)"
   }, 
   "-10": {
    "missing": "", 
    "ns": 0, 
    "title": "1954 in sumo"
   }
   ...
  }
 }
}

Örnek kod

get_red_links.py


Python

#!/usr/bin/python3

"""
  get_red_links.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Links` module to identify red or missing links on a page.

  MIT License
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"

PARAMS = {
  "action": "query",
  "titles": "Wikipedia:Most-wanted_articles",
  "gpllimit": "20",
  "format": "json",
  "generator": "links"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS)
DATA = R.json()

PAGES = DATA['query']['pages']

for page in PAGES.values():
  if 'missing' in page:
    print(page['title'])

PHP

<?php
/*
  get_red_links.php

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Links` module to identify red or missing links on a page.

  MIT License
*/

$endPoint = "https://en.wikipedia.org/w/api.php";
$params = [
  "action" => "query",
  "generator" => "links",
  "titles" => "Wikipedia:Most-wanted_articles",
  "gpllimit" => "20",
  "format" => "json"
];

$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params );

$ch = curl_init( $url );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
$output = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );

$result = json_decode( $output, true );

foreach( $result["query"]["pages"] as $page ){
  if( array_key_exists("missing",$page ) ){
    echo( $page["title"] . "\n" );
  }
}

JavaScript

/*
  get_red_links.js

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Links` module to identify red or missing links on a page.

  MIT License
*/

var url = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"; 

var params = {
  action: "query",
  generator: "links",
  titles: "Wikipedia:Most-wanted_articles",
  gpllimit: "20",
  format: "json"
};

url = url + "?origin=*";
Object.keys(params).forEach(function(key){url += "&" + key + "=" + params[key];});

fetch(url)
  .then(function(response){return response.json();})
  .then(function(response) {
    var pages = response.query.pages;
    for (var p in pages) {
      if(pages[p].hasOwnProperty("missing")){
        console.log(pages[p].title);
      }
    }
  })
  .catch(function(error){console.log(error);});

MediaWiki JS

/*
	get_red_links.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Links` module to identify red or missing links on a page.

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'query',
		generator: 'links',
		titles: 'Wikipedia:Most-wanted_articles',
		gpllimit: '20',
		format: 'json'
	},
	api = new mw.Api();

api.get( params ).done( function ( data ) {
	var pages = data.query.pages,
		p;
	for ( p in pages ) {
		if( pages[ p ].hasOwnProperty('missing') ){
			console.log( pages[ p ].title );
		}
	}
} );

Parametre geçmişi

 • v1.19: pldir tanıtıldı
 • v1.17: pltitles tanıtıldı
 • v1.13: pllimit, plcontinue tanıtıldı

Ayrıca bakınız

 • API:Linkshere - Belirli bir sayfaya bağlantı içeren sayfaları bulan API:Özellikler alt modülü.
 • API:Backlinks - Belirli bir sayfaya bağlantı veren sayfaların listesini alan API:Listeler alt modül.
 • API:Iwlinks - Belirli bir sayfada vikiarası bağlantıları bulun (ör. meta sayfalar, özel sayfalar).
 • API:Iwbacklinks - Belirli bir vikiarası bağlantısından bağlanan sayfaların bir listesini alın.
 • API:Extlinks - Belirli bir sayfadaki tüm harici bağlantıları bulun.
 • API:Exturlusage - Harici bir URL'ye bağlantı veren tüm sayfaları edinin.
 • API:Langlinks - Verilen sayfadan dil bağlantılarının bir listesini alın. Dil bağlantıları çevirileri temsil eder.
 • API:Langbacklinks - Belirli bir dil bağlantısı içeren sayfaların bir listesini alın.