API:Backlinks

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page API:Backlinks and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎русский • ‎العربية • ‎中文 • ‎日本語
MediaWiki sürümü:
1.9

Belirli bir sayfaya bağlantı veren sayfaları listelemek için GET isteği.

API belgesi


(main | query | backlinks)
 • This module requires read rights.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given page.

Parameters:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

The namespace to enumerate.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 486, 487, 828, 829, 1198, 1199, 2300, 2301, 2302, 2303, 2600, 5500, 5501
To specify all values, use *.
bldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Default: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

One of the following values: all, nonredirects, redirects
Default: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Type: integer or max
The value must be between 1 and 500.
Default: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)

Örnek

GET isteği

Felsefe sayfasına verilen geri bağlantıları listeler.


Yanıt

{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "blcontinue": "1|987",
    "continue": "-||"
  },
  "query": {
    "backlinks": [
      {
        "pageid": 12,
        "ns": 0,
        "title": "Anarchism"
      },
      {
        "pageid": 128,
        "ns": 1,
        "title": "Talk:Atlas Shrugged"
      },
      {
        "pageid": 336,
        "ns": 0,
        "title": "Altruism"
      },
      ...
    ]
  }
}

Örnek kod

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  get_backlinks.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Backlinks` module: Get request to list pages which link to a certain page.

  MIT License
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"

PARAMS = {
  "action": "query",
  "format": "json",
  "list": "backlinks",
  "bltitle": "philosophy"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS)
DATA = R.json()

BACKLINKS = DATA["query"]["backlinks"]

for b in BACKLINKS:
  print(b["title"])

PHP

<?php
/*
  get_backlinks.php

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Backlinks` module: Get request to list pages which link to a certain page.

  MIT License
*/

$endPoint = "https://en.wikipedia.org/w/api.php";
$params = [
  "action" => "query",
  "format" => "json",
  "list" => "backlinks",
  "bltitle" => "philosophy"
];

$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params );

$ch = curl_init( $url );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
$output = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );

$result = json_decode( $output, true );

foreach( $result["query"]["backlinks"] as $k => $v ) {
  echo( $v["title"] . "\n" );
}

JavaScript

/*
  get_backlinks.js

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Backlinks` module: Get request to list pages which link to a certain page.

  MIT License
*/

var url = "https://en.wikipedia.org/w/api.php"; 

var params = {
  action: "query",
  format: "json",
  list: "backlinks",
  bltitle: "philosophy"
};

url = url + "?origin=*";
Object.keys(params).forEach(function(key){url += "&" + key + "=" + params[key];});

fetch(url)
  .then(function(response){return response.json();})
  .then(function(response) {
    var backlinks = response.query.backlinks;
    for (var b in backlinks) {
      console.log(backlinks[b].title);
    }
  })
  .catch(function(error){console.log(error);});

MediaWiki JS

/*
	get_backlinks.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Backlinks` module: Get request to list pages which link to a certain page.

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'query',
		format: 'json',
		list: 'backlinks',
		bltitle: 'philosophy'
	},
	api = new mw.Api();

api.get( params ).done( function ( data ) {
	var backlinks = data.query.backlinks,
		b;
	for ( b in backlinks ) {
		console.log( backlinks[ b ].title );
	}
} );

Yönlendirmeler

Yukarıdaki örnekte, yalnızca felsefe sayfasına doğrudan bağlantılar döndürülür. blredirect ayarlandığında, yanıt bltitle içindeki değere yeniden yönlendirilen tüm sayfaları içerecektir.

Bu yeniden yönlendirilmiş geri bağlantılar, yanıt yönlendirmenin kendisinden bir seviye aşağıya yanıt hiyerarşisinde ayrı gruplar olarak ele alınır.

bllimit olarak belirlenen limit, yanıtın her düzeyi için ayrı olarak uygulanır; bu nedenle, bllimit=25, 25'e kadar doğrudan geri ve her bir bireysel yeniden yönlendirme içinde 25'e kadar geri döndürür.

Ek olarak, bir yönlendirme yanıttayken blcontinue kullanılması, daha fazla doğrudan geri bağlantılara geçmeden önce, bir yeniden yönlendirme için tüm geri bağlantılar tam olarak geri alındıktan sonra, daha fazla ikinci seviye geri bağlantı döndürür.

Olası hatalar

Kod Bilgi
blbadcontinue Geçersiz devam parametresi. Önceki sorgu tarafından döndürülen orijinal değeri iletmeniz gerekir.

Ayrıca bakınız